درباره مرکز ارتباط گرانروان شناسی فرصت شناسایی و تغییر نشانگان رفتارها جریانهایی که زندگی معنادار افراد و عملکرد سازنده ی سازمانها را تحت تاثیر قرار داده, فراهم می آورد.
متخصصان مرکز ارتباط گران با تلاشی آگاهانه و متعهدانه نسبت به تک تک مخاطبین خود در پی ارائه ی بهترین و تخصصی ترین دانش مرتبط با هر گروه میباشد.


برنامه ها لیست کلاس های آموزشی

همکاران ما در مرکز مشاوره ارتباط گران

گروهی از متخصصان آموزش دیده و مشاوران با تجربه که به منظور کمک به افراد با طیف وسیعی از مشکلات، دوره دیده اند، در مرکز مشغول ارائه خدمات هستند.

 

اكرم عادلخاني

روزنامه نگار ، كارشناس ارشد روابط عمومي


ماندانا ملاعلي

روزنامه نگار ، كارشناس ارشد روابط عمومي


 

 
Social_Media
internet_mob_02
 

خدمات آموزشی

ارتباط گران بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد
home_coaching_iconbox_2

خدمات روان سنجی

ارتباط گران بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد
home_coaching_iconbox_3

خدمات سازمانی

ارتباط گران بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد
home_coaching_iconbox_1

خدمات درمانی

ارتباط گران بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد